top of page

Varför är mentalitet så viktigt?

Hur en hund beter sig och vilka mentala egenskaper den har borde vara det första vi som uppfödare och även DU som valpspekulant borde bry dig om.


Om man läser rasbeskrivningen av labrador så låter den så här:

En labrador ska vara social, glad, snäll samt vänlig och spontan i kontakten med andra hundar och människor.

Den är intelligent och följsam och har en stark vilja att vara till lags och är en anpassningsbar och tillgiven följeslagare.

Genom analyser av de BPH (mentalbeskrivning - beteende och personlighetsbeskrivning) så noteras att labradoren generellt ligger högre på just tillgänglighet, socialitet, miljötrygghet och mindre hotfullhet än övriga raser inom jämförelse.


Vi vet sedan tidigare att arvbarheten varierar, dvs hur lätt det är att påverka en egenskap genom avelsarbete. Socialitet, Hotfullhet (rädslor) och miljökänslighet är några av de egenskaperna som har en hög arvbarhet i jämförelse. Det vill säga egenskaper vi via avel lättare kan påverka än andra.


Genom att använda oss av verktygen MH, BPH eller FB-R kan vi statistisk följa hur det mentala avelsarbetet ser ut.

Genom att aktivt jobba med att välja ut individer med en bra mentalitet kan vi också aktivt förbättra en avelslinjes egenskaper


På samma sätt kan vi genom avel också förskjuta en ras negativt.

Ovan gäller om uppfödare selekterar enbart för denna egenskap. Om de samtidigt selekterar för flera egenskaper t ex exteriör, hälsa mm, får man i regel nöja sig med mindre framsteg i varje egenskap. Totalt sett fås dock vanligen ett bättre balanserat avelsframsteg än vid en ensidig selektion på en enskild egenskap. - Logiskt va :)


 

Så vart vill jag då komma med det här?

Jo min personliga uppfattning är att det finns en växande del jaktlabradorer med en mentalitet som inte längre är i linje med rasstandard, som uppvisar otrygghet, rädslor, miljöinstabilitet och ja som inte blir lätta att leva med i vardagen. Men kanske fantastiska jakthundar.


Därför jag vill att föräldradjuren har gjort mh/bph eller FB-R

Det är också orsaken till att jag kräver att samtliga valpar genomgår en mentalbeskrivning vid 1 års ålder (ingår i valppris) för att jag ska fortsätta ha verktyg framåt.304 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page